Natalia Vadimovna Volikova
Tatiana Gennadyevna Novikova
1992
Glass colourless, gut technique
© All-Russian Decorative Art Museum